Zorg op Maat - Boodschap


Maatzorg Zeeland is een kleinschalige zorgorganisatie, welke geleid wordt door Erwin Smid & Daisy Verkerk. Wij zijn ontstaan vanuit de overtuiging om begeleiding op een innovatieve en daadwerkelijk cliëntgerichte wijze vorm te geven. Begrippen als maatwerk, gelijkwaardigheid, deskundigheid en het bieden van begeleiding waarbij je met een vaste hulpverlener te maken hebt staan hierbij centraal. Door onze ruime ervaring als hulpverleners bij reguliere instellingen, is het idee geboren voor een bewust kleinschalige zorgorganisatie die begeleiding biedt aan cliënten met verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. De begeleiders vanuit Maatzorg Zeeland sluiten aan bij de levenswensen en levensdoelen die de cliënt heeft. Het vergroten van de mogelijkheden om het dagelijkse leven op een zinvolle manier vorm te geven staat centraal. Cliënten worden geholpen om deze doelen te formuleren. Samen met de hulpverlener wordt een begeleidingsplan opgesteld. Vervolgens wordt de cliënt ondersteund bij het werken aan deze doelen en worden er regelmatig evaluaties gepland. Daarnaast liggen de accenten op het opbouwen van een gelijkwaardige relatie, het ondersteunen en verwerken van verlies-ervaringen en het opbouwen van een geschikt en steunend milieu. Kortom: Unieke hulpverlening, die helpt! Wij zorgen ervoor dat onze begeleiding zich onderscheidt door: betrokkenheid, betrouwbaarheid, geen 9 tot 17 mentaliteit en een 24/7 achterwacht.
Maatzorg Zeeland
Kadam 15, 4431 ND ‘s- Gravenpolder
Contactpersoon: Erwin Smid en Daisy Verkerk
06-24840216 / 06-57912280